Category Archives: Bảo mật tài khoản

Bảo mật 2 lớp tài khoản Facebook với khóa cứng Yubikey

Bảo mật 2 lớp tài khoản Facebook với khóa cứng Yubikey Bước 1: Vào thiết lập tài khoản Bước 2: Vào mục Bảo mật và đăng nhập sau đó vào phần Xác thực 2 yếu tố Bước 3: Ở mục Thêm phương thức dự phòng chọn Thiết lập Khóa bảo mật Bước 4: Gắn khóa […]

>