Monthly Archives: Tháng Tư 2020

Covid 19 – Biến nguy thành cơ – Case Study thực tế

BIẾN NGUY THÀNH CƠ- CASE STUDY THỰC TẾ Cô vy chưa trực tiếp gây thiệt hại về người ở VN nhờ nỗ lực tuyệt vời của Bộ Y Tế và chính phủ, nhưng hiện nó đang đe doa hàng chục ngàn “tính mạng” của các doanh nghiệt Việt, đặc biệt là các ngành du lịch, […]

>